Vayera – וירא – En Hij verscheen

Deze op twee na langste parasha bestaat uit 7 afzonderlijke lezingen (verhalen). Ieder verhaal geeft ons belangrijke, intieme en messiaanse informatie. Zo begint de parasha dus met JHWH die aan Abraham verschijnt en bereikt zij haar hoogtepunt met de Akeida (binding van Izaak) die de extreme gehoorzaamheid van een vader demonstreert wanneer die gevraagd wordt om zijn geliefde zoon te offeren.

Het is ook boeiend dat Joodse commentatoren aanwijzen dat het laatste woord van de parasha “ma’acha” is, wat in het Hebreeuws een acroniem is voor “Koning van de hele aarde”, volgens Messiaanse gemeente het Levende water. We zouden daarom elk woord moeten lezen met de verwachting om openbaringen over onze Messias te vinden! Zo zit deze parasha met zijn 7 lezingen vol van Messiaanse boodschappen. Opvallend is de plaats waar Izaak geofferd zou moeten worden: Moriah (Hebr. מוֹרִיָּה Moriyyah) is de naam van het land (Gen. 22:2) waarheen Abraham op Gods bevel zijn zoon Izaäk bracht om geofferd te worden. En het is de naam van een berg (2 Kron. 3:1) aan de oostzijde van Jeruzalem, waarop Salomo de tempel bouwde. De naam Moriah betekent “door Jah uitgekozen”, “van Jah verkoren”, “door Jah voorbeschikt”. Jah is de verkorting van Gods eigennaam Jahweh. 

Deze plek zou ook de plaats zijn waar de boom van kennis van goed en kwaad heeft gestaan in het paradijs. Volgens diezelfde Joodse bronnen is dit de centrale plaats van heel de aarde en dat niet alleen maar zelfs de meest centrale plek van heel het universum. Het zou de plaats zijn alwaar Adonai Zijn schepping vestigde en uit de aardbodem Adam maakte. De plaats waarvan Yeshua de Messias gekruisigd werd en hierbij zicht had op de ingang van de Tempel.

Het zijn zomaar wat (joodse) gedachten die bij mij opkomen bij het lezen van deze parasha. Andere gedachten hierover zijn bij mij zeer welkom. Veel zegen bij het lezen van deze bijzondere parasha.