Tazria – Metsora – תזריע מצרה

Tazria – Zij draagt / Geeft zaad
Metsora – Melaatse

Parasja Tazria en Metsora gaan allebei over onreinheid. De reden staat helemaal op het einde in Wajikra 15:31. De Israëlieten moesten zich altijd bewust zijn van hun onreinheid, ze mochten de tabernakel, die in hun midden stond niet verontreinigen met hun onreinheid. Onreinheid moest eerst door de persoon zelf worden geconstateerd, zodat ze daarmee naar de priester konden gaan. Je moet dus eerst zelf constateren dat je onrein bent geworden of je moest je twijfels hierover uiten naar de priester. Ben ik wel onrein? Dit is de gedachten die we dus ook steeds moeten hebben met de dingen die we denken, doen en zeggen. Maakt dit mij onrein?

Deze parasja gaat ook over quarantaine. Dit woord komt heden ten dage wel bekend in de oren en we hebben nu een idee van wat dat inhoudt. Het volk Israël had vaak met quarantaine te maken. Als je onrein was ging je in quarantaine. Parasja Tazria begint met de zwangerschap. Zwangerschap is ook een vorm van quarantaine. Je zit maanden in de buik van je moeder. Heel erg dichtbij degene die je voedt en van je houdt. Dichterbij iemand kan eigenlijk niet. Anderen kunnen tegen je praten, maar je zit lekker veilig. In de periode van quarantaine, als we onrein zijn verklaard, komen we ook geestelijk dichterbij onze Schepper. Periode van afzondering zorgt eigenlijk altijd wel voor dat we meer gaan bidden, meer over onszelf gaan nadenken en ons willen verbeteren. We zijn tegenwoordig niet meer gewend om in quarantaine te leven, destijds was het heel normaal en keken ze er niet van op.
 
Als de periode van quarantaine was afgelopen moest je een offer brengen. Zodat er weer verzoening was. Verzoening, zoals ik eerder al heb aangegeven in een eerdere parasja, moet je iets kosten.

Door het besef van onreinheid krijg je een nederige houding, waardoor je meer in afzondering gaat leven. Meer tijd voor persoonlijk gebed of bijbel lezen is ook een manier van afzondering. Hierdoor krijg je nieuwe inzichten en ben je ook bezig met zelfreflectie. Door een daad, kun je de Eeuwige en de gemeenschap ook laten zien dat je daadwerkelijk verzoening met de Eeuwige wil en weer heel dichtbij de Schepper wil zijn. Zodat je elke keer na de quarantaine dichter en dichterbij komt. Voor de gemeenschap was het dan ook duidelijk dat je dan weer rein was na de verzoening. Door deze fysieke daad was iedereen weer gerust dat ze weer met je in contact mochten komen en dus ook zelf fysiek rein bleven door het contact. 

In parasja Metsora wordt ook rekening gehouden met de armen. Verzoening is er voor iedereen of je nu arm of rijk bent. De een kan zich niet meer verzoenen dan de ander. Als er verzoening is gedaan en de prijs is betaald dan is het klaar. 

Hoe mooi is dat: door ons te realiseren dat we onrein zijn, gaan we in quarantaine, waardoor we dichter naar God toe leven en dat we er uiteindelijk de prijs willen betalen om ons te verzoenen. En als we het offer willen brengen, daar staat dan Yeshua, die de prijs van verzoening heeft volbracht. 

Parasja Tazria – תזריע

(Zij is zwanger)

Ook in dit gedeelte van de Torah staan weer opmerkelijke en mooie onderwerpen. In het Hebreeuws noemen we dat Pnee HaTorah – Parels van de Torah. Het is nog maar 75 jaar geleden dat doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen was de bevalling. Zeker in de Bijbelse tijd was dit nogal een ding. Wellicht dat David dit bedoelde als hij in Psalm 27 schrijft dat zijn vader en moeder hem verlaten hebben maar dat de Eeuwige hem heeft “binnengehaald”.

Van conceptie tot geboorte is een lange weg, soms pijnlijk maar ook heerlijk. Er is echter een tijd dat de moeder zich totaal niet bewust is van het bestaan ​​van de baby. Vanaf het moment dat de baby verwekt is tot de moeder zich realiseert dat ze zwanger is, kan ze niet actief voor haar baby zorgen. Voor de foetus is dit een tijd van immense kwetsbaarheid. Rashi legt uit dat David doelt op de lange uren die zijn verstreken tussen de tijd dat zijn ouders hem bedachten en de tijd dat ze zich bewust werden van zijn bestaan. Ze gingen allebei slapen, zich niet bewust van de foetus die ze net hadden gemaakt. Het leven was/is begonnen. Nieuw leven. Dood en leven hebben altijd te maken met reinheid en onreinheid. Zo is een vrouw gedurende haar zwangerschap rein totdat de geboorte geschied is dan is zij weer onrein.
Maar waarom is zij dan bij een jongen de helft van de tijd onrein in vergelijk van die bij het meisje. De periode 7-33 tot 14-66. De meningen zijn hier kennelijk sterk over verdeelt en ik vul deze gedachten aan met wat mijn ervaring is toen ik lange tijd geleden over dit onderwerp mocht nadenken.

Bij mijn vrouw kreeg ik drie dochters. Ik kon en mocht bij de geboorte van alle drie aanwezig zijn. Op zich een mooie ervaring voor mannen. Toen de meisjes geboren waren viel mij steeds op dat zij kort na de geboorte een weinig bloed verloren uit hun schede. Ik vroeg de arts ernaar en deze zei dat dit de eerste menstruatie is en een goed teken. Dit extra “vreemde”bloed voor de moeder (vrouw) besefte mij dat zij hiermee extra onrein zou zijn. Bloed is immers ook een teken van reinheid maar ook van onreinheid.
Het getal 33 verbond ik met Yeshua. Yeshua heeft Zijn leven/bloed gegeven op zijn 33-jarige leeftijd. Zo verwijst de Torah ook telkens weer naar de Verlosser. Zelfs bij de geboorte van jongen of meisje staat Zijn Verlossingswerk centraal. Zomaar mijn gedachte over deze parasja.