Shoftim – שפתים – Rechters

Deze parasha begint altijd als eerste in de maand Eloel. De maand voorafgaand aan de feesten (Moadiem). Deze parasha wordt ook wel gezien als de grondwet voor Israël. Wat zou er denkt u uit deze grondwet blijken? Is G’d er voor de mensen of zijn de mensen er voor G’d? Diepzinnig?

In deze parasha wordt voor de vierde keer in korte tijd gesproken over vrijsteden. De maand Eloel wordt ook als een vrijstad gezien in het orthodoxe Jodendom. De bloedwreker/de aanklager kon in de vrijstad niets doen totdat de rechter vonnis had gesproken. 

Aan de poort (ingang/uitgang) van de steden werd door de rechter recht gesproken. Zo worden onze ingangen en uitgang ook gezien als de poorten waar de rechter zijn overweging maakt wat komt er wel of niet in en wat gaat er wel of niet uit.

De poorten van ons zijn het horen, zien en spreken. Wij/jij bepaalt wat er bij ons/jou binnenkomt en wat er uit gaat. Althans als je bij machte bent met voldoende (geestelijk) vermogen over al je gedachten en daden, hoe die er ook uitgaan of binnenkomen, te heersen. Het is daarbij van groot belang wie er als Koning heerst in je leven. 

Ben jij dat of is de Eeuwige dat? De toetsing hiervan is even eenvoudig als ook voor de hand liggend. De toetsing in ons dagelijks leven of wij ons aan de regels houden ligt in de wet. De toetsing wie er in ons leven Koning is ligt in de Torah. Deze wet houdt ons zegen en vloek voor. Gehoorzaam aan Hem zegen, afgoderij is de vloek. 

Wat is dan het geheim? Hoe vaker je omgang met Hem hebt en door dicht bij/met Hem te leven zal je niet snel in een “valkuil” raken.
Kijk eens wat Psalm 91 er van zegt:

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten
Verblijft in de schaduw van de Almachtige
Ik zeg tot Adonai, U bent mijn toevlucht en mijn vesting,
Mijn Heer op wie ik vertrouw.
Omdat jij MIJ zeer bemint, zal IK jou bevrijden
Ik zal jou beschermen omdat jij MIJN naam kent.
Roept jij MIJ aan, IK zal je antwoord geven,
IK zal in je benauwdheid bij jou zijn
Ik zal jou MIJN heil laten zien!”