Shabbat HaGadol – שבת הגדול

Shabbat HaGadol (Grote shabbat)
 
De shabbat voor Pesach (dit jaar op 24 maart) wordt Shabbat HaGadol genoemd. Grote shabbat. Lees Shemot/Ex 12:1-6.

Tien dagen na de start van het nieuwe jaar met de maand Aviv (Nissan) haalt de Joodse familie een eenjarig lam in huis en bind het aan het bed. In Egypte was een lam een afgod. Voor Israel een offer en wat voor één. Hoe typerend is dit lam dat in huis (tabernakel) wordt gehaald kort voordat het geslacht werd. Ook wij halen “het LAM” dat voor ons geslacht werd in ons huis (onze tabernakel) (hart/leven) op de grootste rustdag van ons leven!
 
Rabbi mr. drs. R. Evers maakt een belangrijke connectie tussen het woord gadol ‘groot’ en onze eigen grondhouding. Volgens de Babylonische Talmoed Joma 69 wordt een mens pas groot genoemd als zij de glorie van HaShem herstellen. Rabbi Evers zegt het volgende: Grootheid betekent in staat zijn tegen de stroom in te gaan; grootheid eist moed om anders te zijn en om het juiste te volvoeren ondanks de tegenwind. Deze grootheid hebben de Joden in Egypte opgebracht. Ze gingen reeds zolang gebukt onder de slavernij dat het ondenkbaar was dat zij hun Egyptische meesters zouden uitdagen. De Israëlieten zeiden tegen Mozes: “als wij de afgod van Egypte nu voor hun ogen slachten, zullen zij dan ons niet afslachten? Mozes antwoordde daarop: ‘uit het wonder dat dan zal gebeuren, zullen jullie begrijpen welke wonderen G’d zal doen voor jullie wanneer jullie de Joodse weg voortzetten”
 
Door deze shabbat HaGadol zullen wij ons beseffen dat HaShem voorziet in de verlossing van Zijn volk Israël. Maar nog opmerkelijker is dat de Messias Yeshua op de 10e van deze maand Aviv de stad van de Grote Koning werd binnengehaald op een ezel. Het LAM dat geslacht moest worden werd 4 dagen voor die tijd in het huis des Heren binnengehaald. Je kunt het zo niet bedenken maar het is toch werkelijk gebeurd.

Mattheus 21:7-13
“Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten. En het merendeel der schare spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen, die voor Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen! En toen Hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeiden: ‘Wie is dit?’ En de scharen zeiden: Dit is de profeet, Yeshua, van Nazareth in Galilea. En Yeshua ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten maar gij maakt het tot een rovershol”.