Re’eh – ראה – Zie

Hier bedoelt de schrijver (Mosjee) met zien niet alleen met je ogen maar ook kijken met je hart. Bedoeld wordt het inzichtelijk waarnemen. Weer een essentieel gedeelte in de Torah is deze parasha als het gaat om zegen en vloek.

Maar eerst iets over het zien. Van al onze zintuigen is zien het meest echt en absoluut. Vandaar de wet/mitswot (Talmoed Rosj Hasjana 27a) dat ‘een getuige geen rechter kan zijn’. Een rechter moet openstaan voor argumenten die de aangeklaagde ter verdediging aandraagt. Als hij de daad gezien zou hebben, zou deze rechter een te overheersende indruk van de man zijn schuld hebben – en zou hij geen empathie of gerechtigheid kunnen vinden voor de daad. 

Wanneer wij iets horen, ruiken of voelen, trekken we daaruit onze logische conclusies en zijn wij er (bijna) van overtuigd dat het waar is. Maar het is nooit helemaal 100 % zeker. Er is en blijft altijd een kleine twijfel over, een spoor van: ja, hmmm…. Maar niet als iets gezien wordt. Zicht is de ‘perfecte waarneming’. Dit is waarom de profeten de periode van Yeshua HaMasijach als een tijd van ‘zien’ omschrijven”, Jesaja 30:20;  “en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond van G’d heeft het gezegd” Jesaja 40:5 en Lucas 3:4-6.

Waarom zou hier dan niet het gebruikelijk woord “shema” worden gebruikt. Het woord wat Mosjee te doen gebruikelijk was te bezigen als het gaat om gehoorzaamheid. Het shema geeft geen mogelijkheid voor een eigen keuze. Het is gewoonweg luisteren en gehoorzamen. Hoor Israël, de Heer uw G’d is één G’d. G’d houdt ons voor dat er maar één G’d is en dat is de G’d van Avraham, Yitzak, Yaakov en Israël. Je kunt niet kiezen voor een andere G’d gewoonweg omdat die niet bestaat.

In dit vers (Deuteronomium 11:26 ev) is de keuze wel aan ons. We worden opgeroepen G’ds geboden te doen. Welke zijn dan die geboden, is mijn vraag aan u?

Wanneer we andere goden achterna lopen zijn we ongehoorzaam en wijken we af van de weg die G’d ons gebied te gaan. Kunt u/jij mij vertellen welke die andere goden dan wel niet zijn?