Ki Teitzei – כי תצא – Wanneer Gij Uittrekt

Van een rabbijn leerde ik dat wij niet moeten discussiëren maar van gedachten wisselen. Hij legde mij uit dat hier een essentieel verschil tussen zit en dat dit tevens te maken heeft hoe wij in het westen denken. Ook hij noemde dit het Griekse denken. Hij gaf dit voorbeeld als citaat uit een vooraanstaand boek over de uitleg van discussiëren: “Discussiëren doe je als je een verschil van mening hebt. Met alleen roepen krijg je geen gelijk. Je moet je mening met argumenten kunnen onderbouwen, of je gebruikt tegenargumenten om het standpunt van de ander onderuit te halen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en wil je die persoon overtuigen van de juistheid van jouw standpunt. Beide partijen gebruiken argumenten om hun standpunt te verdedigen. Een belangrijk verschil met een betoog is dat je direct op elkaars argumenten moet reageren. Goed luisteren en snel denken dus. Discussiëren is de mondelinge vorm van argumenteren”.

In de cursus “Ontdek de Hebreeuwse wortels” zal ik hier dieper op ingaan. Toch overkwam het mij dat ik enige tijd geleden met een christen in discussie ging over de wet. Ook ik heb nog veel te leren en nog meer af te leren. Ik vroeg deze christen op een gegeven moment of wij de wet moeten houden en waarom dan wel/niet. Zijn antwoord was: “Nee wij moeten en kunnen de wet niet houden, wij moeten ons houden aan wat er in het woord van G’d staat.”

U begrijpt dat ik het volkomen met hem eens ben als het gaat om wat hij zei na de komma. Van de apostel Paulus wordt ook wel eens gezegd dat voor hem de wet had afgedaan en dat hij dit vrijelijk proclameerde. Ik kan u zeggen dat er vele momenten in Paulus brieven zijn die het tegendeel aantonen.

Een voorbeeld vinden we in deze parasha. In Deuteronomium  22:30. Deze mitswot (wet) wordt nog eens herhaald in Leviticus 18:8, 20:11 en Deutr. 27:20. Op niet mis te verstane wijze wordt hier neergezet wat er moet gebeuren met iemand die “slaapt” bij de vrouw van zijn vader. Je moet er ook niet aan denken maar toch gebeurde dit in de jonge gemeente van Korinthe. In 1 Korinthe 5:1-5 lezen we dat dit gebeurde en het wordt grove zonde genoemd. Paulus, op afstand, adviseert te doen met de dader als wordt omschreven in de Torah. Opdat zijn geest behouden zou worden is dan de troost.

Weet u waarom Joodse vrouwen één keer per maand vakantie verdienen?