Genesis/Bereshit – בראשית

ParashaTorahHaftarahBrit Chadashah
Bereshit/בראשית
In het begin
Gen. 1:1-6:8Jes. 42:5-43:11Joh. 1:1-14
Noach/נח
Noach
Gen. 6:9-11:32Jes. 54:1-55:5Mat. 24:36-46;
1 Pet. 3:18-22
Lekh Lekha/לך‾לך
Ga voor jezelf
Gen 12:1-17:27Jes. 40:27-41:16Rom. 4:1-25
Vayera/וירא
En Hij verscheen
Gen. 18:1-22:242 Kon. 4:1-37Luk. 1:26-38; 24:36-53;
2 Pet. 2:4-11
Chayei Sarah/חיי שרה
Het leven van Sarah
Gen 23:1-25:181 Kon. 1:1-31Mat. 1:1-17;
1 Kor. 15:50-57
Toldot/תולדת
Generaties
Gen. 25:19-28:9Mal. 1:1-2:7Rom. 9:1-31