Bereshit – בראשית – In het begin

De Moadiem/G’ds Bijbelse feesten zijn afgelopen. Wij hebben ervan genoten. Beith Tikvah stond drie dagen in het centrum van Dronten. Vele mensen bezochten onze Soeka/Loofhut. Zelfs in de nacht hadden we ongenode gasten. Bijzondere ontmoetingen en gesprekken vonden plaats. Wat te denken van die jonge Joodse vrouw die op zoek is gegaan naar haar Joodse roots. Of die vrouw die nog voordat de Soeka open was en we nog zaten te ontbijten vroeg om binnen te mogen komen. Ze was zeer hongerig en op zoek naar het evangelie van Yeshua. Wat te denken van die “Palestijnse” jongen die binnenkwam en op zoek is naar de ware godsdienst. Dat hij echt op zoek is bleek wel uit het feit dat hij op Shabbat er weer was en de hele samenkomst mee maakte. Ik weet bijna zeker dat hij aanstaande shabbat er op de Boot ook weer bij zal zijn. Deze en nog meer van deze bemoedigende gesprekken vonden plaats. Het heeft ons zeer bemoedigd dat waar wij voordien voor gebeden hadden, G’ds aanwezigheid in de Soeka, ook bewaarheid bleek. Wij danken Hem voor Zijn grootheid en aanwezigheid! Onze woensdagavond bidstond (20.00 uur op de Boot) zal voor een deel in het teken staan van dankbaarheid.

De parasha van deze week vind ik altijd weer de meest indrukwekkende. G’d schept! B’risjiet Bara. Een Joodse (niet religieuze) vriend en leraar muziek en Ivriet vertelde mij dat hij geen les kon geven in Hebreeuws Bijbelse taal. “Deze is van dermate hoog literair niveau. Daar kan ik niet bij!” Zo vertelde Ran mij in de Soeka. Een eerlijke maar vooral indrukwekkende uitspraak over het Woord van G’d.

De eerste woorden in de bijbel zijn (fonetisch): b’erisjiet bara elohiem aleph tav (ברא אלהים את בראשית.) Dit kunnen diverse betekenissen zijn. Zo is het vertaald in: in den beginne schiep G’d. Maar dan worden hier de aleph en tav niet vertaald. Terwijl deze twee letters wel veel symboliseren namelijk de aleph is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en de tav de laatste. Ik denk dat je hier ook kunt lezen: In den beginne schiep G’d het alfabet. Het Woord. Daarna lees je in Genesis/Berisjiet hoofdstuk 1 diverse keren: Hij sprak…. En het was er! Pas nadat G’d letters had geschapen begon Hij te spreken en te scheppen.  Het woord b’risjiet kan ook gelezen worden als: bar risjiet. Bar betekend Zoon en resjiet eerste of eersteling. Met andere woorden: Zoon als eerste. Hier wordt al gesproken over de Zoon van G’d. Onze Verlosser Yeshua. Ik wens u een goede EERSTE/begin 😊