Wij zijn Beith Tikvah

Beith Tikvah is een Joods-Messiaanse gemeente.
Beith Tikvah betekent Huis van Hoop. De basis van wie wij zijn blijkt uit het lezen van de wekelijkse Parasha samen met de Joden over de gehele wereld. Vanuit dat perspectief en die van de Haftarah (Profeten) en de Brit Chadashah (Nieuwe Testament) lezen en leren wij door de gehele bijbel. Daarnaast reciteren wij uit de Sidoer; het Joods gebedenboek. Wij dragen het karakter van een Joodse gemeente en houden de shabbat en de andere Bijbelse feesten conform Leviticus 23, waarvan G’d zegt dat dit Zijn feesten (Moadiem) zijn!

Joods messiaans
Tijdens en direct na het leven van Yeshuah HaMashiach ontstond er een stroming binnen het Jodendom die geloofde dat deze rabbijn de Messias was. Vele duizenden Joden sloten zich bij deze beweging aan en hadden alles gemeenschappelijk zoals dit in die tijd in veel meer groepen wel meer gebeurde. Deze groepering was normaal verbonden met de plaatselijke synagoge of had zelf een synagoge. Later sloten zich ook niet-Joden aan bij deze messiaanse beweging (gemeente). Niet lang daarna kregen deze niet-Joden (gojim) conflicten over de Joodse gebruiken en zonderden zich van deze groep af en vermengden zich met wereldse gebruiken. Hieruit en op deze manier ontstond het Christendom.

De Joden die bleven vasthouden aan de synagogale opvattingen, de Joodse (bijbelse) gebruiken en de cultuur hebben door alle eeuwen heen zich in zeer kleine groepen weten te handhaven. Anno 2020 sluiten steeds meer gelovigen uit de heidenen (gojim) zich aan bij de wereldwijde herleving van deze Joods messiaanse gemeenten (beweging). Dit brengt met zich mee dat deze gemeenten een Joods uitziend karakter hebben. De één meer dan de ander. Sommige gemeenten zijn nauw verbonden met het orthodoxe Jodendom, zoals Chabad. Beith Tikvah is zo’n gemeente.

Eén essentieel verschil met Chabad is dat wij de rabbijn Yeshua HaMashiach erkennen als de Verlosser van deze wereld. Hij is het Lam G’ds, die de straf op de zonde heeft weggenomen. Hij heeft zich keurig en strikt aan alle wetgeving in de Torah, ja zelfs aan de wetgeving in de Misjna en Talmoed gehouden. Ook deed Hij niets af van de Joodse/ Bijbelse cultuur. In zijn voetsporen willen wij treden. Dat betekent dat wij Hem gelijk willen zijn en doen zoals Hij het ons perfect heeft voorgedaan. Wetende dat wij pas in de eeuwigheid perfect zullen zijn. Wij volgen dus de Joodse tradities die Yeshua HaMashiach ook heeft geleefd en onderwezen heeft aan zijn volgelingen.